CZ SK PL
Skipasy zadarmo
Získajte zadarmo skipasy pri svojej objednávke nad 80,- € Viac
Doručenie zadarmo
Doručenie zadarmo od 600,- € Viac
Darčeky
Máme darček aj pre teba Viac

Podmienky účasti

1. Všetky činnosti v priebehu campu podstupuje účastník na vlastné riziko. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škodu na zdraví a majetku účastníkov ani za škody spôsobené účastníkmi campu tretím osobám. Usporiadateľ je zodpovedný len za svoju hrubú nedbanlivosť.

2. Za účasť maloletých účastníkov je zodpovedný ich zákonný zástupca.

3. Účastníci campu sú povinní uzavrieť zodpovedajúci druh poistenia (vrátane rizík vyplývajúcich z lyžovania), a to predovšetkým poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie aj poistenie škôd na majetku a zdraví tretích osôb.

4. Účastník kurzu sa zaväzuje dodržiavať Pravidlá FIS.

5. Účastník campu si je vedomý, že v priebehu jeho konania môžu byť vyhotovované zvukové aj obrazové záznamy s jeho osobou pre ďalšie vzdelávanie účastníkov campov. Účastník campu zároveň súhlasí s bezplatným použitím týchto záznamov pre ďalšiu propagáciu týchto campov.

6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť uskutočnenie campu pred jeho začatím v prípade nedosiahnutia minimálneho počtu účastníkov, prípadne z akýchkoľvek iných dôvodov, ktoré by mali negatívny vplyv na realizáciu campu a ktoré usporiadateľ nemohol ovplyvniť. Účastníkovi sa v týchto prípadoch vracia 100% zaplatenej sumy za účasť v campe. Na akékoľvek ďalšie náhrady nemá účastník nárok.

7. Účastník môže účasť v campe stornovať do 14 dní pred jeho začiatkom. Stornopoplatok predstavuje v takom prípade 10% z ceny campu. Vo všetkých ostatných prípadoch je stornopoplatok stanovený na 50% z ceny campu.

8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť z campu účastníka, ktorý porušuje podmienky účasti prípadne ďalšie podmienky oznámené pred úhradou za účasť v campe.

9. Všetky prípadné spory sú posudzované v súlade s právnymi normami Českej republiky. Súdna príslušnosť je stanovená podľa sídla prevádzkovateľa campov.

10. Ak je v cene campu zahrnuté zapožičanie predvádzacích lyží, je ich celkový počet obmedzený aktuálnou ponukou.

11. Objednaním a zaplatením účasti v campe vyjadruje účastník súhlas s vyššie uvedenými podmienkami účasti aj prípadnými ďalšími podmienkami, ktoré mu boli usporiadateľom campu oznámené ešte pred úhradou za účasť v campe.

12. Usporiadateľom campu je Filip Trejbal, IČ 73666033.

Tento web používa cookies

Niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webu, iné využívame k štatistickému vyhodnocovaniu, na účely marketingu, prípadne sa jedná o cookies tretích strán. Súhlas s použitím iných cookies ako nevyhnutných pre fungovanie webu je dobrovoľný. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím!" sa aktivujú všetky cookies. Váš výber nepovinných kategórií cookies môžete kedykoľvek zmeniť v Upraviť nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v našom Prehlásení o použití cookies.