CZ SK PL
Skipasy zadarmo
Získajte zadarmo skipasy pri svojej objednávke nad 80,- € Viac
Doručenie zadarmo
Doručenie zadarmo od 600,- € Viac
Darčeky
Máme darček aj pre teba Viac

Reklamačný poriadok

Online formulár pre reklamáciu alebo vrátenie tovaru - TU

 

Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Záručná doba a záručný list
Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je daná zákonom. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Zodpovednosť za vady a záruka sa nevzťahujú na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju ani ako takú reklamovať. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží tiež v prípade, že vada bola spôsobená nedostatočnou alebo chybnou prevádzkovou údržbou tovaru z jeho strany.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú kvôli účelu podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do ČR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie však pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Reklamácia
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup reklamácie
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode Eski.sk, kontaktuje pracovníkov reklamačného oddelenia emailom na reklamacie@eski.sk. Do troch pracovných dní potom bude zákazník informovaný o ďalšom postupe pri vybavovaní reklamácie.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Vybavenie reklamácie
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

V prípade zamietnutia reklamácie (napr. z dôvodu že závada bola spôsobená chybnou obsluhou alebo nedostatočnou údržbou) je zákazník povinný uhradiť náklady na dopravu, ktoré mu budú zo strany eshopu vyúčtované.

Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsať dní.

Výmena tovaru
V prípade, že zákazník požaduje výmenu tovaru (napr. z dôvodu chybne zvolenej veľkosti),musí tovar najprv vrátiť, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy a následne znovu objednať väčší či menší model. (viď obchodné podmienky) Pri vrátení tovaru (odstúpení od kúpnej zmluvy) prosíme o vyplnenie uvedeného formulára pre reklamáciu a vrátenie tovaru.

Tento web používa cookies

Niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webu, iné využívame k štatistickému vyhodnocovaniu, na účely marketingu, prípadne sa jedná o cookies tretích strán. Súhlas s použitím iných cookies ako nevyhnutných pre fungovanie webu je dobrovoľný. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím!" sa aktivujú všetky cookies. Váš výber nepovinných kategórií cookies môžete kedykoľvek zmeniť v Upraviť nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v našom Prehlásení o použití cookies.