CZ SK PL
Skipasy zadarmo
Získajte zadarmo skipasy pri svojej objednávke nad 80,- € Viac
Doručenie zadarmo
Doručenie zadarmo od 600,- € Viac
Darčeky
Máme darček aj pre teba Viac

Reklamačný poriadok

Online formulár pre reklamáciu alebo vrátenie tovaru - TU

 

Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Záručná doba a záručný list
Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je uvedená pri každom tovare v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Zodpovednosť za vady a záruka sa nevzťahujú na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju ani ako takú reklamovať. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží tiež v prípade, že vada bola spôsobená nedostatočnou alebo chybnou prevádzkovou údržbou tovaru z jeho strany.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú kvôli účelu podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do ČR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie však pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Reklamácia
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup reklamácie
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode Eski.sk, kontaktuje pracovníkov reklamačného oddelenia emailom na reklamacie@eski.sk. Do troch pracovných dní potom bude zákazník informovaný o ďalšom postupe pri vybavovaní reklamácie.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Vybavenie reklamácie
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie.

Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsať dní.

Výmena tovaru
V prípade, že zákazník požaduje výmenu tovaru (napr. z dôvodu chybne zvolenej veľkosti),musí tovar najprv vrátiť, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy a následne znovu objednať väčší či menší model. (viď obchodné podmienky) Pri vrátení tovaru (odstúpení od kúpnej zmluvy) prosíme o vyplnenie uvedeného formulára pre reklamáciu a vrátenie tovaru.

Tento web používa cookies. Niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webu, iné využívame k štatistickému vyhodnocovaniu, na účely marketingu, prípadne sa jedná o cookies tretích strán. Súhlas s použitím iných cookies ako nevyhnutných pre fungovanie webu je dobrovoľný. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím!" sa aktivujú všetky cookies. Váš výber nepovinných kategórií cookies môžete kedykoľvek zmeniť v Upraviť nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v našom Prehlásení o použití cookies.