CZ SK PL
Skipasy zadarmo
Získajte zadarmo skipasy pri svojej objednávke nad 80,- € Viac
Doručenie zadarmo
Doručenie zadarmo od 600,- € Viac
Darčeky
Máme darček aj pre teba Viac

Podmienky pre získanie a využitie jedného lístka na 1 jazdu na gravitačnej horskej bobovej dráhe Alpine Coaster v stredisku Sklářská Poruba (PL) zadarmo

(ďalej tiež "darček zadarmo“)

 1. Každý zákazník obchodu Eski.sk, ktorý uhradil svoj nákup a potvrdil svoj záujem o darček zadarmo v objednávkovom formulári, získava nárok na jednu jazdu na gravitačnej horskej bobovej dráhe Alpine Coaster v stredisku Sklářská Poruba (PL).

 2. Minimálna hodnota jedného nákupu oprávňujúceho získať nárok na darček zadarmo je 80 €. Ďalšia podmienka pre získanie nároku na darček zdarma je zakúpenie ďalšej minimálne jednej a maximálne desiatich jázd na bobovej dráhe, a to priamo v pokladni bobovej dráhy Alpine Coaster. Na tieto ďalšie dodatočne zakúpené jazdy získa zákazník 50% zľavu. Zľavu vo výške 50% je možné ďalej využiť aj na zakúpenie vstupeniek na tieto ďalšie atrakcie: veža emócií, minigolf (v letnej sezóne), zimné klzisko (v zimnej sezóne).

 3. Nárok na získanie darčeka zadarmo vzniká zákazníkovi len raz za nákup v letnej sezóne (obdobie od 1. apríla do 30. septembra) a raz za nákup v zimnej sezóne (obdobie od 1. októbra do 31. marca). V prípade opakovaných nákupov rovnakého zákazníka v priebehu jednej letnej sezóny alebo jednej zimnej sezóny nie je tento zákazník oprávnený požadovať vydanie darčeka zadarmo, resp. zákazník je priamo povinný upozorniť v objednávkovom formulári alebo emailom, že tento darček zadarmo za nákup na www.eski.sk v danej letnej alebo zimnej sezóne už raz získal.
  Prevádzkovateľ eshopu si pre účely tejto akcie vyhradzuje právo odmietnuť nárok na získanie darčeka zadarmo zákazníkovi, ktorého niektoré údaje v objednávke (napr. adresa bydliska / sídla alebo dodacia adresa alebo emailová adresa alebo telefónne číslo) vykazujú zhodu s inou objednávkou iného zákazníka, ktorý už vo rovnakej sezóne darček zadarmo získal alebo zákazníkovi, u ktorého objednávky bude mať podozrenie, že táto bola rozdelená na viac objednávok iba za účelom získania darčekov zadarmo.

 4. Zákazník, ktorý je oprávnený na získanie darčeka zdarma, obdrží po uhradení nákupu spoločne s dodávkou tovaru i unikátny voucher od prevádzkovateľa eshopu Eski.sk, a to spoločne s faktúrou za tovar v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Tento voucher spolu s osobným dokladom (občiansky preukaz, pas, evtl. iný úradný doklad s fotografiou) a faktúrou za nákup na www.eski.sk, ku ktorému bol príslušný voucher na darček zdarma vydaný, predloží zákazník v pokladni Rodinného zábavného parku Esplanada v Sklářskej Porube (PL). Oproti následnému odovzdaniu voucheru a súčasnému zakúpeniu ďalšej minimálne jednej a maximálne desiatich jázd so zľavou 50% mu bude v pokladni zábavného parku zadarmo vydaný jeden lístok na 1 jazdu na gravitačnej horskej bobovej dráhe Alpine Coaster v stredisku Sklářská Poruba (PL). Upozorňujeme na správne zadanie mena a priezviska osoby, ktorá bude darček zdarma čerpať, v objednávkovom formulári na www.eski.sk. Toto meno a priezvisko bude následne vytlačené na voucheri a musí byť zhodné s údajmi na osobnom doklade predloženom v pokladni zábavného parku.

 5. Vygenerovaný voucher na darček zadarmo aj následne na jeho základe získaný lístok na bobovú dráhu Alpine Coaster sú platné iba v rovnakej letnej alebo zimnej sezóne, v ktorej došlo k nákupu na www.eski.sk a ich využitie je úplne závislé na prevádzkovej dobe Rodinného zábavného parku Esplanada. Vygenerovaný voucher na darček zadarmo aj následne na jeho základe získaný lístok na bobovú dráhu Alpine Coaster sú neprenosné. Z dôvodu kontroly neprenosnosti bude oprávnený držiteľ pri získaní lístka v pokladni parku označený páskou na zápästí ruky.

 6. Nárok na darček zadarmo, vygenerovaný voucher na darček zadarmo aj na jeho základe získaný lístok na bobovú dráhu Alpine Coaster nie je z akýchkoľvek dôvodov možné vyplatiť v hotovosti či inak refundovať.

 7. Vymáhanie nároku na darček zadarmo, voucheru na darček zadarmo aj lístka na bobovú dráhu Alpine Coaster v stredisku Sklářská Poruba (PL) právnou cestou je vylúčené.

 8. Platnosť akcie do 31. 3. 2025 alebo do odvolania podľa toho, čo nastane skôr.

 9. Prevádzkovateľ eshopu Eski.sk si vyhradzuje právo ukončiť akciu kedykoľvek predčasne, a to vrátane ukončenia platnosti už vydaných voucherov na darčeky zadarmo bez nároku na akúkoľvek náhradu. Informácia o predčasnom ukončení akcie alebo aj platnosti už vydaných voucherov na darčeky zadarmo bude uverejnená výhradne na internetovej stránke eshopu Eski.sk.

 10. Prevádzkovateľ eshopu si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť nárok na získanie darčeka zadarmo jednotlivému konkrétnemu zákazníkovi, a to aj bez udania dôvodu a nároku na akúkoľvek náhradu.

Tento web používa cookies

Niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webu, iné využívame k štatistickému vyhodnocovaniu, na účely marketingu, prípadne sa jedná o cookies tretích strán. Súhlas s použitím iných cookies ako nevyhnutných pre fungovanie webu je dobrovoľný. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím!" sa aktivujú všetky cookies. Váš výber nepovinných kategórií cookies môžete kedykoľvek zmeniť v Upraviť nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v našom Prehlásení o použití cookies.