CZ SK PL
Skipasy zadarmo
Získajte zadarmo skipasy pri svojej objednávke nad 80,- € Viac
Doručenie zadarmo
Doručenie zadarmo od 600,- € Viac
Darčeky
Máme darček aj pre teba Viac

!!! TOTO NIE JE OFICIÁLNA A PLATNÁ VERZIA OBCHODNÝCH PODMIENOK - IDE IBA O TESTOVACIU STRÁNKU !!!!

Základné údaje  |  Všeobecné ustanovenia  |  Uzavretie kúpnej zmluvy  |  Platobné podmienky a cena tovaru  |  Preprava, osobné odbery a dodanie tovaru  |  Odstúpenie od kúpnej zmluvy  |  Zodpovednosť za vady a záruka  |  Ochrana osobných údajov  |  Pravidlá pre uplatňovanie zľavových kódov a pravidla darčekov  |  Cookies  |  Záverečné ustanovenia

Prečítajte si tiež: Informácie o zľavách a cenách »

 

EET

„Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.“

Základné údaje

 • Prevádzkovateľ obchodu, dodávateľ tovaru:  GOLD SPORT, s.r.o.
   
 • Sídlo spoločnosti:
  Nový Svět 535
  P.O.BOX 22
  512 46  Harrachov
  Česká republika
   
 • : 01596497
   
 • DIČ: SK4020404982
   
 • Vedený u Krajského súdu v Hradci Králové, spisová značka C 32112
   
 • Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
  č.ú. 2924896803/1100
  IBAN: SK48 1100 0000 0029 2489 6803
  BIC: TATRSKBX
   
 • Tel. kontakt: +420 602 492 169

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.eski.sk (ďalej len "internetový obchod"), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi dodávateľom GOLD SPORT, s.r.o. (ďalej len " dodávateľ ") a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len"kupujúci"). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré obchodné podmienky neupravujú, občianskym zákonníkom (č. 89/2012Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (634/1992 Sb.), všetko v znení neskorších právnych predpisov. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba, riadia sa vzťahy občianskym zákonníkom, č. 89/2012 Sb., všetko v znení neskorších právnych predpisov, avšak v tomto prípade sa neuplatnia ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách), ktoré sú obsiahnuté v zákone č. 89/2012 Sb. a v ďalších predpisoch na ochranu spotrebiteľa. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe, v podobe faktúry odoslaná zákazníkovi spolu s objednaným tovarom a prístupná v zákazníckej sekcii internetového obchodu www.eski.sk, po prihlásení k osobnému účtu zákazníka.

1.2. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Ustanovenia týkajúce sa zákonných práv spotrebiteľa sa týkajú len kupujúceho v postavení spotrebiteľa (napr. odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa § 1829 a násl.). Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.eski.sk rovnako ako vo svojej prevádzke. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.3. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má tak možnosť sa s nimi zoznámiť. Uzavretá zmluva je dodávateľom archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.eski.sk a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

hore

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Na stránkach internetového obchodu nájdete tovar, ktorý je prezentovaný dodávateľom na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých položiek. Ceny tovaru sú uvedené pri výrobku vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené na stránkach internetového obchodu s výnimkou ustanovení 5.8.

2.2. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na stránkach internetového obchodu. Objednávka tovaru, vytvorená na stránkach internetového obchodu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Pred zaslaním objednávky dodávateľovi je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky s výnimkou ustanovení 5.8.

2.3. Po odoslaní objednávky dodávateľ informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, ktorú uviedol kupujúci, že jeho objednávku registruje/eviduje v systéme. Táto správa je automatickou informáciou pre zákazníka, že dodávateľ dostal jeho objednávku, nepovažuje sa však za prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. V nasledujúcich dňoch dostane zákazník ďalšiu e-mailovú správu, v ktorej mu bude objednávka dodávateľom potvrdená a tým bude kúpna zmluva uzavretá. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Za okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy sa teda považuje až e-mailová správa, v ktorej Dodávateľ potvrdí objednávku Kupujúcemu po tom, čo poslal Kupujúcemu informatívnu e-mailovú správu o registrácii/evidencii objednávky, ktorá vždy predchádza potvrdenie objednávky - návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Všetok tovar, ktorý je prezentovaný v internetovom obchode www.eski.sk, nie je považovaný za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Ustanovenie § 1732, sa v tomto prípade neuplatňuje. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy činí až Kupujúci svojou objednávkou.

2.4. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.5. Podľa novely zákona č. 235/2004 Sb o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1. 1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúra). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, keď zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

hore

3. Platobné podmienky a cena tovaru

3.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu dodávateľovi v okamihu potvrdenia objednávky.

3.2. Platobná podmienka je platba v hotovosti pri odovzdaní predmetu plnenia alebo možnosť využiť ďalšie spôsoby platby, ktoré sú uvedené nižšie.

Spôsoby platieb:
• platba v hotovosti pri prevzatí tovaru
• platba kartou pri prevzatí tovaru na predajni
• platba dobierkou
• platba kartou online
• platba bankovým prevodom
• on-line spotrebiteľský úver Cetelem

3.3. Spoločne s kúpnou zmluvou je kupujúci povinný zaplatiť dodávateľovi tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet dodávateľa.

3.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté dodávateľom kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.6. Na základe kúpnej zmluvy vystaví dodávateľ kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Dodávateľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru dodávateľ zašle kupujúcemu v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

hore

4. Preprava, osobné odbery a dodanie tovaru

4.1. Dodávky predmetu plnenia budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností dodávateľa realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti jednotlivých položiek. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. Dopravu na adresu uvedenú kupujúceho zaisťuje dodávateľ. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad (faktúru), ktorý slúži zároveň ako záručný list. Daňový doklad (faktúru) Vám následne zašleme na emailovú adresu uvedenú v objednávke, odporúčame Vám preto email uvádzať.

4.2. Dopravu tovaru zaisťuje dodávateľ na uvedenú adresu a to v rámci celej Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám pri vytváraní objednávky. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru sú uvedené na internetových stránkach www.eski.sk v sekcii "Všetko o nákupe" -  spôsob doručenia.

4.3. Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúčame dôkladne skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že je obal poškodený alebo sa objavujú iné skutočnosti, ktoré nasvedčujú, že by mohol byť poškodený aj samotný tovar, odporúčame zásielku nepreberať alebo spísať zápis o poškodení zásielky s vodičom prepravnej služby. Spísaný zápis o škode uľahčí riešenie prípadnej reklamácie.

4.4. Podpísaním prepravného listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že zásielka nie je mechanicky poškodená.

4.5. Spoločnosť GOLD SPORT, s r.o. si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru prostredníctvom občianskeho preukazu alebo pasu, a to pri osobnom odbere tovaru v prípadoch, keď dodávka tovaru je kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

hore

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho. V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku tovaru, ktorý bol pre neho špeciálne objednaný (na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy) je stanovený storno poplatok vo výške 30% z kúpnej ceny objednaného tovaru.

5.2. Nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy je právo spotrebiteľa podľa § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka. V prípade nákupu v rámci podnikateľskej činnosti (uvedenie IČ na nákupný doklad) nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká. V tomto prípade sa predaj riadi Občianskym zákonníkom (89/2012 Sb.), avšak sa vylučujú ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách (dištančných zmluvách).

5.3. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 1837 a nasl. Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.

5.4. Ak sa nejedná o prípad uvedený v článku 5.3. či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 a nasl. Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, respektíve od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpa niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí bez udania dôvodu. Odstúpenie musí byť dodávateľovi doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzky dodávateľa: GOLD SPORT, s.r.o., Nový Svět 350, 512 46  Harrachov, na adresu elektronickej pošty info@eski.sk alebo alebo prostredníctvom online formulára v sekcii „Všetko o nákupe - Reklamácia, vrátenie a výmena tovaru".

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti dodávateľ kúpnu cenu kupujúcemu do desiatich (10) pracovných dní od fyzického vrátenia tovaru. Najneskôr však do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia kúpnej zmluvy a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Dodávateľ je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcemu. Dodávateľ nie je povinný vrátiť kúpnu cenu kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar odoslal.
V prípade, že kupujúci vracia tovar, ku ktorého nákupu využil zľavový kód/kupón (uvedené na faktúre), bude vratná čiastka za tovar znížená o hodnotu príslušného zľavového kódu/kupónu.
Náklady spojené s vrátením tovaru nesie plne kupujúci. Náklady spojené s dodaním tovaru vráti dodávateľ spoločne s kúpnou cenou. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý dodávateľ ponúka, vráti dodávateľ čiastku zodpovedajúcu najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý dodávateľ ponúka.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený dodávateľovi bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká dodávateľovi voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je dodávateľ oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Za znehodnotenie tovaru nemôže byť považované bežné poškodenie pôvodného obalu, ktoré vzniklo vybalením tovaru.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde zo strany spotrebiteľa k odstúpeniu od kúpnej zmluvy alebo vráteniu časti tovaru, vďaka ktorému dôjde k zníženiu celkovej ceny objednávky pod hranicu, ktorá spotrebiteľa oprávňuje k získaniu bonusov a darčekov, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

5.8. Storno objednávky zo strany dodávateľa - dodávateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (kúpnu zmluvu) alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar je už vypredaný, alebo sa nevyrába alebo nedodáva a dodávateľ tak stratil schopnosť ju plniť. Ďalej tiež v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne inej ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch, zjavne nízka cena tovaru (napr. o 70% nižšia cena, než je pre tento druhy a typ tovaru obvyklé), a iné zrejmé chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní od storna objednávky zo strany predávajúceho.

hore

6. Zodpovednosť za vady a záruka

6.1. Kupujúcemu pred prvým použitím dôrazne odporúčame preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že svojim nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za chybu. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr po jej prevzatí v súlade s § 2104 (najneskôr do 24 hodín po jej prevzatí) a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve.

6.2. Pri predaji spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady v čase 24 mesiacov od prevzatia tovaru, táto doba môže však byť prehlásením v záručnom liste stanovená dlhšia. V prípade predĺženej (zmluvnej) záruky predávajúci v záručnom liste (potvrdenie) určí podmienky a rozsah predĺženej záruky. V prípade, že záručný list (potvrdenie) neexistuje, slúži ako záručný list (potvrdenie) daňový doklad - faktúra.

6.3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať. Na žiadosť spotrebiteľa je dodávateľ povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list/potvrdenie). Ten môže byť nahradený dokladom o zakúpení veci, ak obsahuje obchodnú firmu predávajúceho, IČO a sídlo. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia doba než doba uvedená v bode 6.1, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky formou vyhlásenia v záručnom liste (potvrdenie).

6.4. Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená v bode 6.1 je určená len pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ). Podnikateľovi bude doba pre uplatnenie práv z vady oznámenia v rámci kontraktačného rokovania.

6.5. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti dodávateľa za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti dodávateľa, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2161 a nasl. Občianskeho zákonníka).

6.6. Dodávateľ zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec pri prevzatí nemá vady. Tým sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, dodávateľom, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

6.7. Ak má vec vady alebo nemá vlastnosti podľa bodu 6.6 a príslušného zákona (§2161 Občianskeho zákonníka), má kupujúci právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo nových komponentov, a ak to nie je to možné, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Ak ide o chyby odstrániteľné vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru alebo súčasti, na odstránenie vady alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

6.8. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil. Vada, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za chybu, ktorá tu bola už pri prevzatí veci.

6.9. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti dodávateľa za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti dodávateľa, uplatňuje kupujúci u dodávateľa na adrese prevádzky GOLD SPORT, s.r.o., Nový Svět 350, 512 46  Harrachov, alebo na adresu elektronickej pošty info@eski.sk. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

6.10. O reklamácii dodávateľ rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa dodávateľ s kupujúcim spotrebiteľom nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u dodávateľa, u ktorého bola vec zakúpená. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške (náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou). V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú zjavne bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany išlo o zneužitie práv).

6.11. Dodávateľ vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej dodávateľ vydá spotrebiteľovi pomocou e-mailu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania. Pre prípad zamietnutej reklamácie dodávateľ spotrebiteľovi vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

hore

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na internetový obchod Eski.sk spoločnosti GOLD SPORT s.r.o., ktorá je na účely tohto vyhlásenia súčasne správcom osobných údajov (ďalej len "správca") subjektu osobných údajov.

7.2 Subjektom osobných údajov je užívateľ internetového obchodu Eski.sk, ktorý vyplnil a odoslal objednávku v tomto internetovom obchode alebo uzavrel kúpnu zmluvu so správcom.

7.3 Pri uchovávaní osobných údajov dodržiava správca Zákon č. 101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov a súvisiacich noriem, ktorými sú predovšetkým nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov - General Data Protection Regulation - GDPR).

7.4 Správca zhromažďuje niektoré nižšie špecifikované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné predovšetkým pre realizáciu práv a povinností plynúcich z objednávok a kúpnych zmlúv vzniknutých pri prevádzkovaní internetového obchodu na adrese Eski.sk alebo pre rozvoj ponúkaných služieb a zdokonalenie ovládateľnosti tohto internetového obchodu, zjednodušenie procesu nákupu atď .

7.5 Osobné údaje správca spracováva v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.6 Správca nezhromažďuje žiadne citlivé ani zvláštne osobné údaje vypovedajúce o majetku a majetkových pomeroch, národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v politických stranách, náboženskom vyznaní, zdravotnom stave, sexuálnej orientácii atp.

7.7 Osobné údaje subjektu sú správcom spracovávané ako nevyhnutné na realizáciu práv a povinností plynúcich správcovi z objednávok a kúpnych zmlúv, pričom objednávateľom alebo druhou zmluvnou stranou je subjekt osobných údajov. Toto sa deje na základe čl. 6.1.B) a 6.1.c) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR), ktoré umožňujú plnenie zmluvy zo strany správcu a využitie služieb zo strany subjektu údajov, pričom sa jedná o súhlas typu OPT-OUT, prípadne špeciálny súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, udelený v objednávkovom formulári internetového obchodu Eski.sk.

Subjekt osobných údajov udelením špeciálneho súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a poučený o zákonnom spracovaní prehlasuje, že si je vedomý svojich oprávnení, a to najmä:

 • Právom požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom,
 • Právom požadovať opravu svojich osobných údajov v prípade ich nepresnosti či nesprávnosti,
 • Právom požadovať vymazanie svojich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie,
 • Právom namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov,
 • Právom na prenosnosť svojich osobných údajov,
 • Právom udelený súhlas kedykoľvek odvolať, čím však nebude dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 • Právom podať sťažnosť proti procesu spracovania osobných údajov správcom k dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7.8 Správca je oprávnený pozmeniť svoju politiku ochrany osobných údajov tak, aby odrážala jeho aktuálny prístup k ochrane osobných údajov. V prípade takejto zmeny o nej bude subjekt vyrozumený, napr. zverejnením v obchodných podmienkach internetového obchodu Eski.sk.

7.9 Všetky osobné údaje získava správca od subjektov osobných údajov na základe dobrovoľnosti, s výnimkou údajov potrebných pre doloženie daňovej a účtovnej evidencie správcom orgánom verejnej moci alebo na plnenie záväzkov.

7.10 O vymazanie, zmenu alebo opravu osobných údajov, alebo odobratia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môže subjekt osobných údajov požiadať správcu emailom na adrese info@eski.sk.

7.11 Správca zhromažďuje dáta len na základe zákonného dôvodu, dáta nutná k realizácii práv a povinností plynúcich z objednávok a kúpnych zmlúv uzatvorených so zákazníkom a subjektom osobných údajov v internetovom obchode Eski.sk. Ide o nasledujúce údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie obchodných vzťahov a zákonnej evidencie:

 • Meno a priezvisko (u firmy tiež jej názov, IČO a DIČ),
 • Adresa bydliska / fakturačná adresa,
 • Dodacia adresa,
 • E-mailová adresa,
 • Telefónne číslo.

Iné údaje alebo na iný účel, než je zákonný, správca nezhromažďuje. V prípadoch, keď by takéto údaje správcu zhromažďoval, sa tak deje na základe udeleného súhlasu zo strany subjektu osobných údajov (napr. špeciálny súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, udelený v objednávkovom formulári internetového obchodu Eski.sk).

7.12 Správca sa zaväzuje, že nebude zverené osobné údaje opísané v predchádzajúcom odseku poskytovať tretej osobe (s výnimkou zmluvných spracovateľov správcu) ani pre komerčnú ponuku nesúvisiacu s internetovým obchodom Eski.sk bez súhlasu dotknutej osobných údajov. Správca sa ďalej zaväzuje k tomu, že na prianie subjektu osobných údajov a bez udania dôvodu jeho osobné dáta vymaže z databázy, ale s výnimkou tých, ktoré súvisia s povinnosťou identifikácie zákazníka s ohľadom na daňovú legislatívu a tých, ktoré sa nachádzajú v čase výmazu v zaistených zálohových databázach správcu.

7.13 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

hore

8. Pravidlá pre uplatňovanie zľavových kódov a pravidlá darčekov

8.1. Sú upravené v sekcii „Darčeky pre Vás"

hore

9. Cookies

9.1. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek upraviť alebo odvolať v Nastavení cookies. Viac informácií ku cookies nájdete v Prehlásení o použití cookies.

hore

10. Záverečné ustanovenie

10.1. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10.2. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.3. Ak vznikne medzi dodávateľom a kupujúcim spor z uzatvorenej kúpnej zmluvy, budú tento spor riešiť miestne a vecne príslušné súdy v Českej republike. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Eski.sk prevádzkovaným spoločnosťou GOLD SPORT s.r.o. od 1.1. 2015.

hore

 

Tento web používa cookies

Niektoré sú nevyhnutné pre fungovanie webu, iné využívame k štatistickému vyhodnocovaniu, na účely marketingu, prípadne sa jedná o cookies tretích strán. Súhlas s použitím iných cookies ako nevyhnutných pre fungovanie webu je dobrovoľný. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím!" sa aktivujú všetky cookies. Váš výber nepovinných kategórií cookies môžete kedykoľvek zmeniť v Upraviť nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v našom Prehlásení o použití cookies.